Deabruak Teilatuetan taldearen "Zein da zein?" diskoaren azala.