Borja Iglesias, Mikel Abrego, Mariano Hurtado eta Eneko Abrego (2011).