Okene Abrego, Mikel Abrego, Borja Iglesias eta Mariano Hurtado.