Xabaltx (2005). Argazkia: Jon Urbe / Argazki Press