Hemen zaude > hitzak
"; echo "> hitzak"; echo "
"; echo ""; } if ($id_artista){ $artis="SELECT * FROM artista WHERE id_artista='$id_artista' AND baja='0000-00-00'"; //echo $artis; $ik_artis=mysql_db_query($DBName,$artis,$Link); while ($er_artis=mysql_fetch_array($ik_artis)){ echo "
"; echo "".strtolower($er_artis['izena'])." > hitzak"; echo "
"; $dis="SELECT * FROM fitxategia INNER JOIN disko ON fitxategia.id_disko=disko.id_disko WHERE fitxategia.mota='pdf' AND fitxategia.baja='0000-00-00' AND fitxategia.id_artista='$id_artista' AND fitxategia.id_hemero='0' AND disko.baja='0000-00-00' ORDER BY disko.urtea"; //echo $dis; //echo ""; } } if (isset($GET['id_musikatua'])){ $artis="SELECT * FROM musikatuak WHERE id_musikatua='".$_GET['id_musikatua']."' AND baja='0000-00-00'"; //echo $artis; $ik_artis=mysql_db_query($DBName,$artis,$Link); while ($er_artis=mysql_fetch_array($ik_artis)){ echo "
"; echo "".strtolower($er_artis['izena'])." > idazle musikatuak"; echo "
"; echo "
"; //echo $er_artis['biografia']; $bio=ereg_replace("

","",$er_artis['biografia']); $bio=ereg_replace("

","",$bio); $bio=ereg_replace("
 • ","
 • > ",$bio); echo $bio; echo "
 • "; } } echo "
  "; if (isset($sarrera)) { echo "

  ".$sarrera."

  "; } if (isset($testua)) { echo "
  ".$testua."
  "; } echo "
  "; ?>
  "; echo "> idazle musikatuak(*)"; echo "
  "; $at="SELECT * FROM musikatuak WHERE baja='0000-00-00' ORDER BY izena"; //echo $at; $ik_at=mysql_db_query($DBName,$at,$Link); $kon_at=mysql_num_rows($ik_at); //echo $kon_at; echo ""; ?>
  (*) 2000. urtera arte argitaratutako diskoetan